Om Planning Awards

 
 
 

2016 utsågs de första vinnarna i Planning Awards

APG Sweden och Indikat, ihop med en grupp enskilda personer, tog då initiativ till en tävling för planners. Tillsammans med sina uppdragsgivare tävlar de om vilka som är landets smartaste byråer.

Tävlingen har tre grundläggande syften: att uppmärksamma den ökade betydelsen av hur kunskap och insikter driver innovation och kommunikation, att skapa en naturlig mötesplats för de som arbetar och studerar inom området samt att höja standarden på kunskap kring planning till akademisk nivå.

Bakgrunden är att planning – i betydelsen att skapa kunskap om hur, var och när varumärken berör människor för att locka och behålla kunder respektive uppfylla sina mål – betyder alltmer för globalt företagande. Varumärken arbetar i sin marknadsföring med att utforska och identifiera innehåll som engagerar och underhåller konsumenter.

Det första året genomfördes tävlingen i fem klasser. I samband med prisutdelningen arrangeras ett heldagsseminarium med internationella föreläsare i toppklass.

De årliga enkäter som APG Sweden gör bland sina medlemmar visar att en majoritet planners har studerat vid Handelshögskolan. Detta faktum gör det naturligt att Planning Awards håller sina seminarier i Handelshögskolans lokaler och arbetar för att skapa en naturlig mötesplats för skolan och dess studenter med framtida arbetsgivare.

Planning Awards Sweden AB

Bolaget som driver Planning Awards har fyra delägare: APG Sweden, Indikat AB, Kristofer Dalin och Göran Swahn.

Initiativtagare

APG Sweden; intresseorganisationen för svenska planners och strateger.
Indikat, utvärderar reklamens emotionella effekter.

Kontakt

Mejla Planning Awards
Kristofer Dalin, +46 706 241 227
Göran Swahn, +46 705 987 710