Så definieras planning

 
 
 

Så definieras planning

Definition som Planning Awards använder som underlag för tävlingsregler, jurybedömningar med mera.

Planning innebär att skapa kunskap om hur, var och när varumärken berör människor med syfte att företag och organisationer ska locka och behålla kunder respektive uppfylla sina mål.

Sådan planning innebär att

  • Utforma frågor om beteenden, och bakomliggande attityder, som styr människors beslut i den roll ett varumärke spelar i deras liv. Dessa frågor ska vara kopplade till det affärsproblem eller den utmaning som uppdraget gäller
  • Samla in information, bearbeta data, analysera och dra slutsatser som svarar på de ställda frågorna.
  • Identifiera önskemål, drivkrafter och underliggande känslolägen som utlöser beteenden, för att renodla och formulera insikter om grundläggande mänskliga företeelser ett varumärke kan uppmärksamma och tala om.

De formulerade insikterna ska inspirera och vägleda utvecklingen av idéer, koncept, kampanjer och aktiviteter och ge underlag som strateger och kreatörer har nytta av i sin gestaltning och spridning av varumärkens budskap och uppmaningar.

Antagen av grundarna av Planning Awards
Stockholm den 27 maj 2015