Anmälningsavgifter och priser

 
 
 

Anmälningsavgiften för att tävla i en kategori i Planning Awards är 4 000 kronor per bidrag.

Anmäls ett bidrag till fler än en kategori är den tillkommande avgiften 3 200 per kategori.

Rabatt utgår till ”early birds”

För bidrag inlämnade senast den 20 januari 2017 är anmälningsavgiften 3 200 kronor.
Om ett sådant tidigt inlämnat bidrag tävlar i fler än en kategori är den tillkommande early bird-avgiften 3 000 kronor per kategori.

Tävlingsavgifter betalas i efterskott mot faktura.

Sista dag för att lämna bidrag är onsdagen den 8 februari 2017 klockan 15.00.

Prisutdelning sker den 14 mars 2017 på Handelshögskolan i Stockholm

Utmärkelser

Planning Awards delar ut ett förstapris i varje kategori.

Juryn avgör hur många bidrag i varje kategori som nomineras med utgångspunkt från antalet anmälda bidrag och kvaliteten på inlämnade bidrag. Även antalet andrapris och tredjepris i respektive kategori avgörs av antalet anmälda bidrag och kvaliteten på inlämnade bidrag.

Listan med nominerade bidrag publiceras i vecka 8.