Så bedöms bidragen i Planning Awards

 
 
 

Juryn i Planning Awards består av planners som arbetar på byråer, konsultföretag eller vid reklamköpande varumärken.

Bedömningskriterierna har utarbetats i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. De bygger också på tävlingens definition av planning och utgår från följande parametrar.

Utforskande och insikter

Tävlande ska visa val av metod och källmaterial för insamling av data och hur insikterna kan härledas från den gjorda analysen. De ska också l visa vilka insikter som har genererats gällande befintliga och/eller framtida kunder och hur insikterna relaterar till det affärsproblem, den utmaning eller den möjlighet som varumärket har.

Juryn har också att har bedöma trovärdigheten av den bevisning i form av dokumentation och data som stödjer påståenden om utmaning, insikter och metod.

Förmåga att göra skillnad

Juryn bedömer hur planningen har bidragit till arbetsprocessen och i vilken grad insikter som genererats har använts för att guida och inspirera medlemmarna av teamet på byrån och hos uppdragsgivaren. Hur väl insikten validerats, det vill säga att det är just den formulerade insikten, och ingen annan, som ligger till grund för idén och/eller lösningen.

Strategisk eller taktisk användning av insikter

Tonvikten i denna del av bedömningen ligger på lösningen, det vill säga den praktiska och taktiska användningen av insikten. Dessutom bedöms hur kommunikationsinsatser, produkter eller någon annan lösning har påverkat uppdragsgivarens strategiska inriktning.

Definition av planning

Upplägget för Planning Awards utgår från en akademisk grund, som Handelshögskolan har bidragit med, och en definition av planning, som har tagit fram i samarbete med planners verksamma på olika byråer.

Så här lyder den definitionen:

Planning innebär att skapa kunskap om hur, var och när varumärken berör människor med syfte att företag och organisationer kunna locka och behålla kunder respektive uppfylla sina mål.

Sådan planning innebär att

Utforma frågor om beteenden, och bakomliggande attityder, som styr människors beslut i den roll ett varumärke spelar i deras liv, med bäring på den utmaning som uppdraget gäller.

Samla in information, bearbeta data, analysera och dra slutsatser som svarar på de ställda frågorna.
Identifiera önskemål, drivkrafter och underliggande känslolägen som utlöser beteenden, för att renodla och formulera insikter om grundläggande mänskliga företeelser ett varumärke kan adressera och tala om.

De formulerade insikterna ska inspirera och vägleda utvecklingen av idéer, koncept, kampanjer och aktiviteter, och ge underlag som strateger och kreatörer har nytta av i sin gestaltning och spridning av varumärkens budskap och uppmaningar.